Innovative Ansätze zur Erstellung vonseiten Websites.

In theoretischen Studien gibt das gewisse Unterschiede in dieser Interpretation jener Konzepte denn: eine Internetauftritt und eine Webseite, dies Internet des weiteren das World Wide Web. Die bereinigt korrektesten Variationen der Status dieser Begriffe “Website”, die aus Infos besteht, sind der Hauptbestandteil der Informationsstruktur des Internets. Zu jener Zeit ist echt das Internet selbst ein Informationsraum mit einem Navigationssystem, in seinem sich jener Benutzer anhand Hyperlinks bewegt.

Heute ist natürlich das Datenautobahn (umgangssprachlich) so weit in der Leben gekommen, dass mehrere Menschen da arbeiten gehen und jeden Tag Gern wissen wollen darüber beantworten, wie jemand mit Internetgeld Geld verdienen kann, sodass man massenhaft für das Leben und die Freizeit hat. Auch in modernen wissenschaftlichen Studien gibt dieses einen Varianz in allen Definitionen dieses Konzepts des Webdesigns. Die erfolgreichste ist echt die Definition von Webdesign als diese eine, Art von Grafikdesign, das auf die Entwicklung des weiteren Gestaltung vonseiten Objekten der Internetinformationsumgebung ausgerichtet ist, um deren sehr hohe Verbraucher- und ästhetische Qualitäten sicherzustellen. Mit der absicht, moderne Konzepte und Ansätze zur Erstellung von Webressourcen zu charakterisieren, müssen die Möglichkeiten zur Klassifizierung der Ressourcen ansieht werden, angesichts der tatsache die Klassifizierung sowohl die Wahl jener grafischen Lösung als auch die Informationsstruktur der Webressource insgesamt betrifft.

Moderne Wissenschaftler präsentieren verschiedenartige Versionen von seiten Site-Klassifikationen, aber es vorhanden ist keine klare, allgemein akzeptierte Option zu gunsten von typische Features. Generalisierte Klassifizierung, die spezifischen Merkmale der Website berücksichtigt: Informationsgehalt, grafisches des weiteren illustratives Material, Grad jener Integration qua anderen Technologien. Eine solche allgemeine Klassifizierung sieht wie folgt aus: persönliche Seiten ferner Seiten, Werbe- und Imagesites, Websites vonseiten Organisationen ferner Unternehmen (Unternehmen), informative (thematisch oder mit anderer Stil eingeschränkte Webseiten für das bestimmtes Publikum), Unterhaltung, Ermittlung (Katalogisierung) Websites und Seiten. Die resultierende Klassifikation erlaubt, die allgemeinen und konkreten Voraussetzungen jetzt für jede vonseiten Gruppen dem strukturellen und grafischen Aufbau vonseiten zuzuordnen. Allgemeine Strukturelemente des Aufbaus von Infos: logo, webseite kostenlos erstellen Navigationselemente, Suchwerkzeuge, Sprachauswahl, Begrüßungsbildschirm, Informationsfeld. Außerdem zeigen Studien, falls die meisten Websites grundsätzlich die folgende morphologische Grundstruktur haben: eine Homepage (Startseite, Homepage) oder aber eine beste Ebene (normalerweise sind Sinister zu ihnen im Navigationsbereich der Internetseite enthalten), auf allen Sites vorhanden und beziehen sich auf zu den sogenannten globalen Navigationsseiten der zweiten und nachfolgenden Ebenen, die Informationen der Hauptabschnitte erweitern ferner ergänzen und nach Interesse den Seiten der vorherigen Ebene folgen. Die Aktivität bei dieser Erstellung dieser Website besteht aus drei Hauptphasen: Informationsdesign, visuelles Gestaltung und Manipulation, wobei Informationsdesign für dasjenige Design dieser Website und die Güte von Informationen in jener bequemsten Form für den Benutzer, visuelles Design – Grafikdesign ferner Illustration und Programmierung – sorgt Internetseite. Bis heute kann man getrost behaupten, dass zu gunsten von jedes Betriebe, das seine beruflichen Aktivitäten erfolgreich durchführt und den Ruf herauf dem inländischen Markt für Waren und Dienstleistungen schätzt, dies diese eine, echte Notwendigkeit und nicht Luxus ist echt, wie allgemein angenommen ist.

Jedes Jahr entwickelt sich das Internet mehr des weiteren mehr, dringt nicht alleinig in Häuser, sondern darüber hinaus in die Gedanken jener Nutzer ein. Die meisten Menschen können sich das Leben nicht mehr bar eine traditionelle Morgen News Review mit Internetressourcen bei einer Tasse Kaffee vorstellen. Die Firmen sind gegenseitig bewusst, dass eine realistisch erstellte Internetauftritt eine perfekte Unternehmensvisitenkarte der Organisation sein kann. Mithilfe der Internetauftritt ist das möglich, siegreich und effektiv nicht nur für Waren und Dienstleistungen zu werben, sondern jene auch nicht schlechter wie in einem traditionellen Geschäft zu verkaufen.

Fekete, fehér, igen? Nem! – Stratégiai tervezés a földrajzórán

SERES ZOLTÁN

egyetemi hallgató, ELTE TTK

seresesperes@gmail.com

 

Milyen következményekkel jár az, ha „nem vagyunk bejelentve”?

A Kompetenciaalapú földrajztanítás néven futó egyetemi kurzuson azt a feladatot kaptuk, hogy önállóan dolgozzunk ki egy konkrét társadalomföldrajzi jellegű témához kapcsolódó stratégiai tervezési feladatot. A 10. évfolyam Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában: Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői témakörhöz kapcsolódóan a Milyen következményekkel jár az, ha „nem vagyunk bejelentve”? problémát választottam. Célom az volt, hogy olyan problémát, kérdést fogalmazzak meg, ami nemcsak egy tanítási órán kerül elő, hanem átível az egész témakörön, és alkalmanként elő-elő bukkan egy-egy aktuális téma kapcsán. Az általam megfogalmazott kérdésről először én sem gondoltam, hogy ilyen sokféle módon lehet megközelíteni, aztán ahogy gyűjtögettem az alkérdéseket, rádöbbentem, hogy igazából minden kérdést tovább lehet bontani legalább egy (de sok esetben inkább több) kérdésre. Úgy gondolom, a fenti kérdés olyan, amelyhez szinte valamennyi országunkban jelen lévő társadalmi-gazdasági probléma kapcsolódhat valamilyen módon.

A probléma sajnos sokakat érint a mai Magyarországon, s mivel a diákok személyesen is találkozhatnak vele, így sokkal kézzelfoghatóbbá válik ezáltal körüljárni az alapvető folyamatokat és átlátni a különféle ok-okozati összefüggéseket, kölcsönhatásokat. Fontos felhívni a diákok figyelmét arra, hogy lehet, nem tűnik akkora problémának, ha egy ember feketén dolgozik, de ha mindenki hasonlóan kezd el gondolkodni, az beláthatatlan következményekkel járhat mind egyéni, mind össztársadalmi szempontból nézve. Úgy gondolom, hogy ha egy ilyen – első ránézésre kicsinek tűnő – problémát megtanulnak többféle megközelítésben megérteni, elsajátítják e megértés folyamatának lépéseit, úgy földrajzi tanulmányaik lezárása után is képesek lesznek felfedezni a különféle problémák legfontosabb összetevőit. Ehhez persze az kell, hogy minél több ilyen feladatot kapjanak és minél több problémával találkozzanak a földrajzórákon.

A feladat célja nem a témakör összes órájának megtervezése volt (ezt kinek-kinek saját magának kell megtennie a felkészülés során), így csak a témakör azon feladatait dolgoztam ki, amik végigívelnek, végigívelhetnek azon. A négy részfeladat négy külön órán kerül majd megvalósításra, ám a témakör első óráján a diákok választhatnak, hogy melyikben kívánnak részt venni. A feladatok bemutatására maximum tíz perc szükséges egy-egy tanórán, s igyekeztem úgy alakítani, hogy azok illeszkedjenek az aktuális órán elhangzó témakörökhöz. Tehát a tanulóknak nem kell részt venniük az összes feladat elkészítésében, ám ezek értékelésében, közös megbeszélésében már annál inkább. Fontos erre időt hagyni, és alaposan megbeszélni a látottakat, hallottakat, hiszen a feladatok olyan elemeket tartalmaznak, amikről az előző órákon már beszéltünk és olyanokat is, amikről még nem, az az éppen aktuális óra témája. Éppen ezért ezek a feladatok jól visszatükrözik, hogy a diákok megértették-e a korábban elhangzottakat, s amennyiben nem, akkor lehetőség van azokat újra átgondolni, elmagyarázni.

Nekem – tanárként – a feladatok kiadásában, a szükséges feladatleírások és eszközök elkészítésében, valamint a közös értékelésben van szerepem. Természetesen közvetve irányítom a tanulási folyamatot és javítom, ha valahol valamilyen félreértés keletkezik. Arra törekedtem a feladatok kitalálása során, hogy mindig reflektáljanak az előző órán megtanultakra, valamint arra figyeltem, hogy új anyag is legyen bennük, amikre szintén lehet reflektálni a következő órai feladatban. Így gyakorlatilag a problémamegoldás folyamatának négy lépésén (megértés, megtervezés, megoldás, értékelés) minden tanórán végigmegyünk. A megtervezés (és annak elemei) elsősorban a diákok csoportos feladata, csak az esetleges elakadásoknál mutatok nekik utat, természetesen az egész folyamat során rendelkezésükre állok. A táblázat abban segít, hogy a témakör végén minden diák egyfajta visszajelzést tud adni felém, hogy mit sikerült megértenie, miben fejlődött, valamint az egész folyamatot értékeli, visszatekint annak egészére s végiggondolja annak lépéseit. Így a részfeladatok értékelése mellett megtörténik az egész folyamat értékelése is, ezzel biztosítva azt, hogy jobban megragad a diákok fejében.

Maga a tételkérdés (Milyen következményekkel jár az, ha „nem vagyunk bejelentve”?) megjelenik rögtön a témakör elején, mintegy felütve az egészet, s jelezvén, hogy ez elkövetkezendőkben ezzel fogunk foglalkozni. Célom, hogy ebben a néhány hétben minden alkalommal előkerüljön a kérdés vizsgálata valamilyen szempontból. A táblázat mellett természetesen a témakör végeztével újra előkerül a kérdés, de akkor már reményeim szerint diákjaim sokkal árnyaltabban, sokkal komplexebben látják majd a problémakört, ezzel megteremtvén az alapot további hasonló problémák vizsgálatához.

Táblázat

A témakör elején minden diáknak kiosztok papíron (vagy online osztályteremben) egy három sorból álló „a tudottnak véltből kiinduló táblázat” sablont, aminek első oszlopát a témakör elején, a második oszlopát a témakör elején és közben, míg az utolsó oszlopát a témakör befejezését követően kell kitölteniük és azt eljuttatniuk hozzám.

Mozaikok – csoportmunka – egész oszály

Munkaadó – munkavállaló. Előnyök – hátrányok.

Rendeződjetek négy fős csoportokba, és gyűjtsétek össze a két szereplő szemszögéből, hogy milyen előnyei illetve hátrányai vannak a nem bejelentettségnek! Ne csak rövidtávon, hanem hosszútávon is gondoljátok végig a lehetséges válaszokat! A feladatra öt percetek van, a megbeszélést követően minden csapatból egy fő menjen át egy másik (feladat szerint ellentétes nézeten lévő) csoportba és hallgassa meg az ottani eredményeket, ezt követően ő is mondja el saját csapatának tapasztalatait, majd térjen vissza eredeti csapatához. Ezután minden oldalról egy-egy képviselő (összesen négy) mondja el a saját csapatának tapasztalatait, illetve a másik csapattól hallottakat. A feladat végén közösen (tanári segítséggel összegyűjtjük a legfontosabb elhangzott elemeket, majd azokat rögzítjük is.

Csoportok:

 • előny – munkavállaló
 • előny – munkaadó
 • hátrány – munkavállaló
 • hátrány – munkaadó

A feladat bemutatását követően feltehető kérdések:

 • Miért éri meg a munkaadóknak, hogy nem jelentik be alkalmazottaikat?
 • Miért éri meg egy munkavállalónak, hogy nem jelentik be?
 • Miért nem éri meg egy munkavállalónak, ha nem jelentik be?
 • Miért okoz gondot az államnak, hogy a munkavállalók jelentős része nincs bejelentve?
 • Rövidtávon milyen következményei lehetnek annak, ha valaki nincs bejelentve?

Állami beavatkozás? – kerekasztal (7 fő)

A kormány azzal bíz meg hét szakembert, hogy találjon ki valamilyen megoldást a munkavállalók feketén dolgoztatását illetően. Ez a hét szakember ti vagytok! Üljetek össze az elkövetkezendő két-három héten belül néhányszor, és vitassátok meg, hogy milyen megoldások születhetnek. A két hét múlva esedékes órán álljatok ki az osztály elé, és hét percben prezentáljátok, hogy mire jutottatok! A prezentációt képekkel, saját magatok által készített ábrákkal (gondolattérképekkel, diagramokkal stb.) is színesítsétek!

Megadok néhány kulcsszót/problémát, amit járjatok körül, illetve ti magatok is fogalmazzatok meg ilyeneket, illetve megoldási ötleteket, reformokat: gondoljatok az előző órákon felmerült problémákra, elsősorban ezekre keressetek megoldási javaslatokat! Legyetek alaposak, hiszen az osztály többi tagja a ti beszélgetéseteket fogja majd alapnak tekinteni, valamint vitára is sor kerülhet a prezentációtok után!

Kulcsszavak: nyugdíjellátás, adózás, egészségügy, társadalmi érdek.

A feladat bemutatását követően feltehető kérdések:

 • Hosszú távon melyek lehetnek a következményei annak, hogy az emberek jelentős része nincs bejelentve? (nyugdíj, járulékok, adónövelés stb.)
  • az ember saját életére (és utódaira) nézve (pl. nyugdíj);
  • az állam egészére nézve.
 • Milyen politikai-gazdasági intézkedésekkel lehetne ösztönözni a munkavállalókat arra, hogy bejelentessék magukat?

Reklámfilm (6 fő) 

Készítsetek az állam megbízásából egy reklámfilmet, ami a bejelentett munkát népszerűsíti! A film elkészítéséhez használjátok az eddig tanultakat: segítségetekre lehetnek az előző feladatok is! Nézelődjetek az interneten; a különféle videós portálokon számtalan rövidfilmet találhattok, amik a segítségetekre lehetnek! Térjetek ki rá, hogy milyen előnyökkel jár a bejelentett munkahely s hívjátok fel a figyelmet a feketemunka hátrányaira, veszélyeire is! Használjatok minél több filmes eszközt, ügyeljetek arra, hogy filmetek minél hitelesebb legyen, és az valóban megfeleljen a reklámfilm elvárásainak! A reklámfilm maximum egy perces legyen! Elkészítésében összesen hat fő vehet részt.

A feladat bemutatását követően feltehető kérdések:

 • Milyen előnyökkel jár az, ha a munkavállaló be van jelentve?
 • Az állam milyen eszközöket (gazdasági, társadalmi stb.) vethet be a téma népszerűsítésének érdekében?
 • Mi volt a reklám legütősebb eleme, s mi volt az, amin szerintetek változtatni kellene?
 • Hiányzik-e valamilyen (a korábbi órákon elhangzott) fontos érv a reklámból? Mi(k) az(ok)? Hogyan lehetett volna az(oka)t is megjeleníteni?

Mi a szitu? – szituációs játék (6 fő)

Egy új munkahelyre jelentkezel, ahol közlik veled, hogy felvesznek, de maximum napi négy órára tudnak bejelenteni, a napi nyolc óra helyett, a különbözetet pedig „zsebbe fizetik ki” neked.

Csináljatok egy 4-5 perces kisfilmet, amiben eljátsszátok a jelenetet! A filmben térjetek ki az alábbi kérdésekre, valamint az eddig közösen tanultak alapján saját pro és kontra érvekkel is színesítsétek azt! A szituáció 2-3 fős, de a tervezésben, megvalósításban hatan kell részt vennetek. Osszátok fel magatok között a szerepeket!

 • Kinek (mely szereplőknek) és miért éri meg ez jobban?
 • Kinek/kiknek nem éri meg ez egyáltalán?
 • Jónak látjátok-e ezt a megoldást rövid illetve hosszú távon?
 • Mit lehet tenni az ilyen helyzetekben?

 

Források:

Szöveg:

Makádi Mariann (2015): Kompetenciafejlesztő földrajztanítás. Összefoglaló szakmódszertani tanulmány. ELTE TTK FFI, Budapest

Makádi Mariann–Farkas Bertalan Péter–Horváth Gergely (2013): Tanulási-tanítási technikák a földrajztanításban. ELTE TTK, Budapest

Kép forrása: Seres Zoltán szerkesztése

Túl a hulladékhegyen – felhívás vetélkedőre

GUBA ANDRÁS

Gödöllői Török Ignác Gimnázium

andraas.guba@gmail.com

 

A Magyar Természetvédők Szövetsége „Túl a hulladékhegyen” címmel háromfordulós környezeti nevelési vetélkedőt hirdet budapesti és Pest megyei iskolák, 10-14 éves diákjaiból álló, 5 fős csapatai számára. A vetélkedő 2018. január 11-től 2018. március 31-ig tart. Jelentkezési határidő: 2018. január 11.

A vetélkedő témája

A vetélkedő célja, hogy a résztvevő diákok megismerjék a hulladékmegelőzés és a hulladékgazdálkodás jelentőségét, a hulladék keletkezése, a szelektív gyűjtés és az újrahasználat összefüggéseit, felismerjék saját felelősségüket és hogy ők maguk mit tehetnek.

A vetélkedő során a csapatokat változatos, kreatív feladatok várják: az első körben alapkérdéseket és összefüggéseket keresnek, iskolájuk, családjuk körében, illetve más érdekes hulladék témájú eseteket tanulmányoznak. A második körben az általuk feltárt kihívásokra csapatmunkában megoldásokat javasolnak, és eredményeiket egyedi módon be is mutatják az iskolának, közösségüknek, majd közösen elkezdhetik a megvalósítást. Így diákok, a vetélkedő és a vezető tanár segítségével maguk fedezik fel a téma kérdéseit, összefüggéseit, feltérképezik környezetüket és aktív részesei lesznek az általuk javasolt megoldások, változtatások megvalósításának és bemutatásának.

Jelentkezés feltételei, regisztráció

A vetélkedőre 10-14 éves diákokból álló 5 fős csapatok jelentkezését várjuk Budapestről és Pest megyéből (iskolánként tetszőleges számú csapattal).

Jelentkezési határidő: 2018. január 11. éjfél

A sikeres regisztráció feltétele az ezen a linken megadott jelentkezési lap hiánytalan kitöltése. A jelentkezés elfogadásáról minden csapatnak emailen megerősítést küldünk. Az első forduló anyagát a sikeres regisztrációt követően, a jelentkezési határidő letelte után kapják meg a csapatok.

A vetélkedőn való részvétel térítésmentes.

További információk a verseny hivatalos honlapjáról tölthetők le.

A világ legfiatalabb szigete

GUBA ANDRÁS

Gödöllői Török Ignác Gimnázium

andraas.guba@gmail.com

 

2015 februárjában új sziget emelkedett ki a Csendes-óceán habjaiból egy vulkánkitörés nyomán. A Tonga szigetek közelében levő majdnem két kilométer hosszú sziget fejlődését az utóbbi években NASA-tudósok vizsgálták. Feltételezéseik szerint a szigetet az óceán hullámai néhány év alatt mosták volna el, de mostani vizsgálatok alapján a sziget mégis létezik.

A sziget 2014. decemberi tenger alatti vulkánkitörés nyomán keletkezett a körülbelül 9 km magas hamufelhő és a visszahullott vulkáni tufa anyagából. Tulajdonképpen két korábbi kisebb szigetet összekötő földhíd. A tudósok nem hivatalosan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai neven nevezték el az új szárazföldet. A geológusok szerint az Izland melletti Surtsey kialakulásához hasonlóan keletkezett. A kutatókat elsősorban a terület morfológiája érdekelte. Kíváncsiak voltak, hogy a tengeri erózió hogy változtatja meg az évek során a sziget alakját és méretét. Két forgatókönyvet dolgoztak ki a sziget jövőjét illetően: egy rövidebbet és egy hosszabbat. A rövid alapján 6 év alatt az abrázió széthordhatja a szigetet, a másik feltételezés alapján a sziget hosszabb ideig állna ellen az óceán hullámainak, és csak 30 év után pusztulna el. Ez gyengébb eróziót feltételez, mint a másik elképzelés. Két oka is volt az előrejelzések különbségének. Az egyik szerint nem tudták pontosan kiszámítani a tufakúp eredeti térfogatát, másrészt az erózió mértéke változott. Először gyorsabb volt, majd az utóbbi hat hónapban lelassult.

A sziget alakja eredetileg ovális volt pusztuló partfalakkal. Később a kráter délkeleti pereme leomlott, és benyomult a keletkezett öbölbe a tengervíz. Ezután nem sokkal az öblöt egy hordalékpad (rekesztőturzás) lezárta.

A tudósok szerint más oka is lehet a sziget vártnál hosszabb létezésének. A Surtsey-nél nagyobb törmelékszórás több anyagot is rakott le, amit az óceán eróziója kevésbé tud elhordani. Másrészt a meleg tengervíz kémiailag reagált a puha hamuval, így keményebb tufakőzet jött létre. Az eredeti két masszív sziget a kráter mellett is segítheti a földhíd megmaradását. A NASA tudósai az erózió vizsgálatával a Marson talált hasonló felszínformák modellezésére használják az eredményeket.

Forrás.

Tipp mindenkinek – 2017 képekben

KAPUSI JÁNOS

DSZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma

geo.bethlen@gmail.com

 

Az év vége nem múlhat el az elmúlt tizenkét hónap összegzése nélkül, legyen szó a világ meghatározó eseményeiről vagy éppen saját munkánkról. Különösen igaz ez a sajtófotókat, képriportokat szüntelenül gyártó hírügynökségekre és a fotóikat átvevő híroldalakra is. Bár még december közepén járunk, néhány képgyűjtemény már elkészült, az ünnepi időszakban pedig még több várható, hazai és nemzetközi oldalról egyaránt.

Az eddigi legátfogóbb gyűjtést a Reuters tette közzé, itt százas nagyságrendben találunk fotókat, top 100-as listán és tematikus formában is. Az év nagy nyilvánosságot kapott –sokszor igen fájdalmas – eseményei természetesen jóval nagyobb arányban jelennek meg (természeti katasztrófák, rendkívüli időjárási események, politikai viharok, terrorizmus elleni harc, migráció és persze Trump) ezeken a listákon, de azért akadnak érdekes, (el)gondolkodásra késztető, pozitív üzenettel bíró, sőt kifejezetten szórakoztató felvételek is.

Jéghegy Új-Fundland partjainál. Forrás: Reuters.

Érdemes áttekinteni ezeket a válogatásokat, mert rendre sok földrajzi vonatkozású fotó bekerül az év legbeszédesebbnek gondolt fotói közé – az idei felhozatal sem jelent kivételt. A fotók és a rajtuk keresztül megismerhető történetek változatossága sokrétű tanórai felhasználást tesz lehetővé. Kiváló alapanyag lehet egy-egy évösszegző vagy évindító földrajzórához, projekthez, de történelemből, biológiából, idegen nyelvből is jó alkalmat teremhet arra, hogy kilépjünk a megszokott keretek közül és átbeszéljük, milyen is volt a 2017. év.

A Reuters listáiról bővebben a Mai Manó Ház oldalán

A Reuters 100-as listája

A World Press Photo díjnyertes fotói

A Business Insider válogatásai itt és itt

A Washington Post képei több kategóriában

Az év fotói a The Atlantic szerint:

A National Geographic válogatása az év riportjaiból

A CNN válogatása három kategóriában

A CNN Travel utazási rovatának legjobb képei

Stockholmi Ifjúsági Víz Díj

GUBA ANDRÁS

andraas.guba@gmail.com

Gödöllői Török Ignác Gimnázium

 

A Stockholmi Ifjúsági Víz Díjat 1997-ben alapították. Egyike a legelismertebb nemzetközi ifjúsági díjaknak a szakterületen. Védnöke a svéd koronahercegnő, Viktória, ő adja át a díjat és találkozik a döntő résztvevőivel is az évente megrendezett stockholmi Víz Világhéten. A díj 15 000 dollár és egy kristályszobor.

A döntőben az egyes országok versenyének győztesei indulhatnak. A pályaművek olyan helyi, regionális, országos vagy globális témával foglalkozhatnak, amelyeknek környezetvédelmi, tudományos, társadalmi vagy műszaki jelentőségük van. A verseny nyelve angol. Évente több ezer 15–20 év közötti, középiskolai tanulmányokat folytató fiatal vesz részt világszerte ebben a szakmai vetélkedőben, ami kiváló eszköze a víz illetve a környezet védelme iránti érdeklődés felkeltésének.

A nevezés a hazai verseny honlapján http://www.ifivizdij.hu keresztül történik, egy legfeljebb egyoldalas angol nyelvű összefoglaló és a nevezési lap beküldésével. Határidő: 2018. február 4. Többszerzős dolgozat esetén ekkor még elég egy fő és a segítő tanár megjelölése a regisztrációhoz. A kiválasztott összefoglalók szerzői február 20-ig felkérést kapnak a teljes húszoldalas pályamű kidolgozására, amelyek benyújtási határideje 2018. április 15. A döntő résztvevőit (maximum 6 csapat) a verseny bíráló bizottsága 2018. május 4-ig jelöli ki. A résztvevők felkészülnek a döntőre, egy A0 méretű, álló elrendezésű posztert készítenek pályaművük bemutatására.

A hazai döntő időpontja: 2018. május 26. Ezen a résztvevők kb. 5 percben, angol nyelven bemutatják pályázatukat, majd válaszolnak a zsűri kérdéseire. Egy csapat meghallgatása kb. 15 percig tart. A pályázat értékelésébe beszámít az írásos anyag és a szóbeli bemutató is. A nyertes képviseli Magyarországot a stockholmi Víz Világhéten rendezendő nemzetközi döntőn, költségeit a versenyszervezők fedezik. A részvétel egyben a nyertes kötelezettsége is. A II. és III. helyezett díjat, a döntő többi résztvevője emléklapot kap. A hazai döntőbe jutó csapatok felkészítő tanárai (csapatonként egy fő) külön jutalmat kapnak. A nyertes csapat, iskoláján keresztül pénzjutalomban is részesül munkája további fejlesztésének támogatására.

További információ és részletes versenyleírás:http://www.ifivizdij.hu/

 

Források: http://www.ifivizdij.hu/

Kép forrása: Guba András

„Has, alkoss, gyarapíts! Iskolai foglalkozások a fenntartható táplálkozásról” – könyvajánló

KIS KELEMEN ÉVA

földrajz vezetőtanár

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

 

Az EAThink2015 projekt és az Anthropolis Egyesület közösen megjelentetett kézikönyvét ajánlom – elsősorban általános és középiskolai tanár – olvasóink figyelmébe.

Az iskolai foglalkozásokat tartalmazó kézikönyv borítója

Globális világunk változásai rendkívüli mértékben felgyorsultak. Az ebben való tájékozódás nagy kihívás valamennyiünk, de elsősorban a gyerekek számára. Tehát komoly feladat hárul a tanárokra, hogy segítsék diákjaikat eligazodni, kritikusan gondolkodni, illetve aktív cselekvésre ösztönözni a globális fejlődés kihívásaival szemben. Ebben segít ez a kézikönyv részletesen kimunkált óravázlataival, oktatási segédanyagaival, amelyek a fenntartható élelmiszer-rendszereket, az élelemhez való jogot, az egymásrautaltságot dolgozzák fel. Az óravázlatok tanulóközpontúak és interaktív módszerekre épülnek. Céljuk, hogy a globális nevelés szemlélete ne tanterven kívüli területként, hanem integráltan jelenjen meg tanítási gyakorlatunk mindennapjaiban, tantárgyaktól függetlenül.

Példák a fejezetnyitó oldalpárokra

Az EAThink2015 projektről szóló tájékoztató, valamint a projekt keretében készült valamennyi oktatási anyag az alábbi linkre kattintva érhető el: http://eathink2015.org/hu/

 

Források:

 • Tartalmi: Bán Dávid – Nagy Balázs (szerk.): Has, alkoss, gyarapíts! EAThink2015 projekt – Anthropolis Egyesület, Budapest, 2017
 • Képek: Kis Kelemen Éva

Csak bent? – Kooperatív módszerekkel a szabadban

GUBA ANDRÁS

andraas.guba@gmail.com

Gödöllői Török Ignác Gimnázium

 

Földrajzórákat hatékonyan lehet(ne) tartani a szabadban, hiszen a körülöttünk levő természeti és földrajzi környezettel foglalkozik. Mégis a tanórák igen jelentős része zajlik a tanteremben. A szabadban tartott órákhoz nyújthat módszertani segítséget az alábbi webinárium.

Forrás

Téma: Csak bent? – Kooperatív módszerekkel a szabadban

Előadó: Kálmán Éva, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium igazgató-helyettese

Biztos, hogy minden tananyagot csak az osztályteremben, a szokásos légkörben lehet és célszerű megtanítani? Milyen előnyei vannak annak, ha a tanár egy osztálytermen kívüli helyszínt választ? Melyek lehetnek ezek a helyszínek? Melyek azok a kooperatív módszerek, melyek felhasználásával akár történelmet is lehet tanítani egy sportpályán? Mit feleljünk kifogásokra? Ezekre a kérdésekre adja meg a választ ez a webinárium.

Regisztráció

 

Hírforrás

Negyedszázados a Less Nándor Földrajzverseny

ARDAY ISTVÁN

szerkesztő

EKE-OFI

 

A Földrajzverseny Alapítvány és a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete 25. alkalommal rendezi meg a Less Nándor Országos Földrajzversenyt. A verseny szervezésébe az Országos Meteorológiai Szolgálat is bekapcsolódott.

 A versenyt olyan tanulóknak ajánlják, akik a tantervi követelményeken túl többet szeretnének tudni az őket körülvevő világról, globálisan átlátják Földünk, környezetünk jelenségeit, összefüggéseit, komplexen tudják értékelni a természeti és társadalmi folyamatokat.

A kétfordulós versenyt négy kategóriában hirdetik meg a 7. évfolyam, a 8. évfolyam, a 9. évfolyam és a 10–12. évfolyam szármára. Mindkét fordulóban újszerű feladatokkal találkoznak a versenyzők: a megtanult tények visszaadása helyett döntően gondolkodásra és a megszerzett tudás alkalmazására van szükség. A földrajzi-környezeti jelenségeket egyedi példákon és modellszerűen kell értelmezniük, magyarázniuk. A verseny kiemelt célja, hogy a tanulók képesek legyenek a földrajzi jelenségeket bemutató és magyarázó egyszerű megfigyeléseket, vizsgálatokat, méréseket végezni, a mérési adatokat feldolgozni, grafikusan ábrázolni, elemezni és a tények közötti összefüggéseket bemutatni.

A verseny döntőjének írásbeli fordulója (fotó: Arday István)

A döntő írásbeli fordulójában a versenyzők tesztszerű és gondolkodtató feladatokat oldanak meg, amelyek alapján összemérik tér- és időbeli tájékozódási, tartalmi lényegkiemelési, földtudományi logikai gondolkodási képességeiket. A szóbeli fordulóban problémaközpontú feladatokat oldanak meg: rövid szemelvény és ábrák alapján, megadott szempontsor szerint kell felismerniük, bemutatniuk jelenségeket és azok társadalmi hatásait, környezeti következményeit. Az utóbbi években szerzett versenytapasztalatok visszaigazolják az új szemléletű feladatok létjogosultságát.

Felelők a verseny döntőjében (fotó: Arday István)

Az első fordulót 2018. március 5-én tartják, a szervező által összeállított 100 pontos feladatlapot a versenyzők a saját iskolájukban írják meg. A döntőt 2018. április 20–21-én – hagyományosan a Föld napjához kapcsolódva – rendezik a Debreceni Egyetemen.

A nevezési határidő: 2018. január 12.

A versenyről bővebben a less.foldrajzverseny.hu oldalon olvashatnak.

November a tudomány hónapja

ÜTŐNÉ DR. VISI JUDIT

judit.uto.visi@gamil.com

Oktatási Hivatal

 

A Magyar Tudomány Napját 1997-ben ünnepelték meg először, hivatalosan pedig 2003 óta nevezzük november 3-át a Magyar Tudomány Napjának. Azért ezt a napot, mert 1825-ben ezen a napon Széchenyi István javaslatára – aki birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására – az országgyűlés határozatot hozott az 1840-től Magyar Tudományos Akadémia nevet viselő testület megalapítására.

Az országgyűlés ezért november 3-át a 2003. évi XCIII. törvényben a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította. A törvény indoklása szerint „az Országgyűlés a tudomány társadalomban betöltött szerepét kiemelkedően fontosnak, a tudomány művelése és fejlesztése érdekében végzett tevékenységet elismerésre és kiemelkedő támogatásra méltónak tartja” Az elmúlt évek során a tudomány napjához ­– vagy ahogy újabban nevezzük – a tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvényekre már nemcsak a nevezetes napon, hanem az egész hónapban sor kerül.

A Magyar Tudomány Ünnepének nyitórendezvénye Pécsett. Forrás.

Ebben az évben a megalapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem adott otthont a nyitórendezvénynek. Barnabás Beáta, az MTA főtitkár-helyettese, az Magyar Tudomány Ünnepe programtanácsának elnöke, valamint Török Ádám, az MTA főtitkára köszöntőjével kezdődött meg a 2017-es rendezvénysorozat, amelynek tudományos eseményeire országszerte és a határon túl is egészen a hónap végéig várják az érdeklődőket.

Ízelítőül íme néhány rendezvény:

2017. november 22-én 9.30–14.00 között kerül sor az Okos eszközök – digitális készségek című szakmai rendezvényre az EKE Sárospataki Comenius Campusának dísztermében. A pedagógia, szakmódszertani program célja, hogy felkészítse a korunkra jellemző gyors technikai fejlődés kihívásaiból adódó feladatok megoldására az oktatással foglalkozó szakembereket, pedagógusokat, és bevezesse őket a robotika tanórai alkalmazásának rejtelmeibe.

Comenius Campus épülete Sárospatakon. Forrás.

November végén az MTA rendezésében is számos izgalmas rendezvényre kerül sor. A földrajzosok körében külön érdeklődésre tarthat számot A fejlődéstől a fenntarthatóságig című konferencia, amit november 23-án rendeznek az Akadémia székházának dísztermében. Izgalmasnak ígérkezik a csillagászat iránt érdeklődőknek a 2017. november 24. 17.00–19.00 óra között tartandó előadás és csillagászati bemutató a Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetben.

A Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézet épülete. Forrás